Jelenlegi hely

A munka és a feladat közérthető leírása

Beküldte Sain Mátyás - 2015.03.02 - 11:39

Az első találkozón felmerült az a kérés, hogy az integrát településfejlesztési stratégia készítésének feladatát írjuk le egyszerűen és közérthetően. Megpróbáltuk:

Az integrált településfejlesztési stratégia (rövidítve: ITS) a település egész közigazgatási területére vonatkozó stratégia.

Elsőként széleskörűen vizsgálja és értékeli a város természeti, környezeti, közlekedési adottságait, valamint a helyi társadalmi, közszolgáltatási, gazdasági helyzetet. Azt, hogy mennyire képes a város megfelelni a mindennapok elvárásainak.

Ezeket megismerve és a helyi lakosokkal és más érdekeltekkel kiértékelve kitűzhető, hogy melyek a település fejlődése érdekében hosszú távon (több, mint 10 év) szükséges változtatások, elérendő (és elérhető) célok.

E célok elérését segítő olyan – elsődlegesen fontos, konkrét és a településen belül területileg is lehatárolható – lépéseket is meghatároz a stratégia, amelyek rövidebb időn belül (pl. 4-6 év) megvalósíthatók. Ezek részletes kibontása és ütemezése is feladat.

E stratégia annyiban lehet sikeres, amennyiben a helyi érintettek, hozzátéve a maguk tapasztalatait és ötleteit, magukénak érezve azt, segítik, támogatják annak megvalósulását.

További, részletesebb információk találhatók az Általános információk fül alatt.