Jelenlegi hely

Irányító csoport megbeszélés (2015. február 10.)

Beküldte Sain Mátyás - 2015.03.02 - 13:37

Az első találkozón megbeszéltek szerint február 10-én összeültek a település főbb szereplői azért, hogy áttekintsék az ITS tervezés folyamatát, és értékeljék a település helyzetét. A résztvevő mintegy 20 főt az önkormányzat munkatársai, intézményvezetők, civilek szervezetek vezetői adták. Polgármester úr egy erős gondolattal vezette fel a megbeszélést: Mindig is a humán szférára épült a város: kultúra, oktatás, művészet, sport – ezek adják az életminőség alapját, minden más fejlesztés csak eszköz ennek biztosítására. A résztvevők további gondolatait, meglátásait az alábbiakban, témák szerint csoportosítva közreadjuk.

Közlekedés

Közlekedés szennyező hatása: a településen átmenő 7-es főút az egyik fő probléma, a megyei matrica rendszer ezt még valószínűleg fokozza. M7-ről eddig lehet a Pest megyei matricával eljönni, Velencei tavi forgalom egy része itt fog áttérni a 7-es útra.

Stratégiai kérdés, hogy problémák enyhítésére mit lehet kitalálni, illetve hogy a településen átfolyó forgalmat lehet-e lehetőségnek tekinteni, a helyi szolgáltatók ebből tudnak-e hasznot húzni, meg lehet-e állítani őket.

Városon belüli közlekedésre készül koncepció + parkolási koncepció

M7-M6 összeköttetés is keresztül megy a városon, sokan (kamionok is) az M0 helyett ezt használják. Rá kellene terelni őket az M0-ra, mert ez mindenkinek rossz.

Parkolóhelyek vonatkozásában szűkösen állnak. P+R rendben van, az intézményekhez kapcsolódóan hiányos.

 

Járási központi funkciók

Pozitív tényező a város életében, hogy járásközpont. Annak ellenére, hogy Ercsivel egyfajta vetélkedés volt ezen a téren, jó a kapcsolat, a kommunikáció. Ercsiben probléma a szegregátum, de jelentős az ipar. Kistérségi társulás megmaradt, működik, egyes feladatok megmaradtak (óvodák egy része társulási formában, szoc. ellátás, eü-i ügyelet is társulásban, martoni központtal.).

A járásközponti funkciók betöltéséhez a közlekedési kapcsolatok megfelelőek, bár az M7 túloldaláról nehezebb a bejutás.

Egyéb járulékos szolgáltatások még nem épültek ki.

Egyéb járási kapcsolatok:

Művészeti iskola járási hatókörű, ált isk-ba is járnak a térségből, sérült gyerekek iskolája megyei hatáskör, Bp-ről, Érdről is jönnek

 

Településüzemeltetés

Működtetési költségek csökkentése fontos cél.

Egyik legnagyobb kihívás: önk. 2.5 milliárd forintnyi beruházást valósít meg, ami aránytalanul sok a település gazdasági erejéhez képest, ezért a folyamatos fenntartás gondot jelent. A város bevételeit muszáj növelni. Hogyan lehet fenntarthatóvá tenni a kialakított intézményrendszert?

Közbiztonság: felmerülhet egy rendőrkapitányság idevonzása, a járásban nincs önálló kapitányság, Gárdonyhoz tartoznak. Rendőrörs van.

 

Szociális és egészségügy

Járóbeteg szakellátás: Ercsiben, Velencén, Érden, Battán.

Háziorvosi, ügyeleti ellátás színvonalának növelése cél!

Mentőállomás központ van, fejlesztése indokolt. Orvosi infrastr, labor fejlesztés indokolt.

Szociális ellátás társulási formában, Ercsi külön van. Infrastr. adott, fejlesztésre kevésbé van szükség. Működtetést kell megoldani.

 

Demográfia

Korstruktúra fiatalodó, 10 éve létrejött egy lakópark, sokgyerekes családokkal Budapestről.

Képzettségi arány kimagasló.

 

Oktatás

Az oktatás a település fő erőssége

Akadálymentesítés: Pápay Ágoston Általános Iskola nem akadálymentesített, pedig ott különösen szükség van rá

Óvoda módszertani központ, jó kapcsolatot ápol az Apor Vilmos Kat. Főiskolával (Vác), jönnek időnként gyakorlatra. Kapcsolódik hozzá az Óvodatörténeti Gyűjtemény.

Nemzetközi kapcsolatok a művészeti oktatásban, testvértelepülések – francia, német, erdélyi ! Kultúra, sport

 

Sport

Sportterületeken jelentős fejlesztések várhatók. Sporttelepen műfüves pálya (parkolót önerőből kell megoldani) + öltöző. Iskola mellett tornaterem, sportcsarnok (2016 nyarán nyílik)  - kézilabda élet felvirágoztatása az egyik cél. A parkolók kérdése itt is fel fog merülni.

Labdarúgás-utánpótlásban központi szerep, Bozsik program, 8 településről járnak ide utánpótláscsapatok. Települési kör változik, de közeli települések.

 

Foglalkoztatás

A munkavállalók kb. fele ingázik.

Szakképzés nincs a településen.

Ami vizsgálandó: átfogó foglalkoztatási körkép, gazdálkodók; önkormányzat lehetőségei a foglalkoztatás-élénkítésre.

A gazdaságfejlesztés egyik szűk keresztmetszete, hogy a munkaképes lakosság dolgozik, csak éppen ingázva. Viszont vissza lehet őket csábítani. Egy nagy vállalkozáshoz nehéz lenne sok embert találni.

Diverz kisvállalkozások működhetnének.

Ipari, gazdasági terület nincs, mert a Mg-i Intézet lényegében a teljes mezőgazdasági területet birtokolja (600 ha); 10 ha terület van pillanatnyilag gazdasági célra fenntartva, ill. a rendezési tervben van egyéb terület, ami bevonható

Helyi vállalkozókkal nehéz boldogulni, kevés a potens vállalkozó. Vállalkozásokkal is kellene egy beszélgetés: hogyan tudnak forráshoz jutni? – ez a fő kérdés. Innovációs képességüket kellene erősíteni.

 

Szolgáltatások, idegenforgalom

Szolgáltatások tekintetében gyengén áll a város. Szálláshely csak egy helyen.

További forrás: Szolgáltató szektorral kapcsolatban készült felmérés (kulturális szolgáltatások elsősorban)!

Havi vásár – térségi szerep; termelői piac; egyenlőre helyi jelentőségű, de terveznek olyan rendezvényeket (hungarikum stb.), ami bővítheti

Elemi érdek, hogy Tordassal szorosabb legyen az együttműködés. Bp-Balaton bicikliút épül, ami Tordast is érinti. Ezt meg kell vizsgálni részleteiben! Egy lecsatlakozás lehetséges lehet Martonvásárra. Van elvileg egy Tordas-Ercsi bicikliút, de nagyrésze földút.

Helyi rendezvények: tavaly 10.000 fős részvétel. Cél ennek megtartása.

 

Civilek, kulturális élet

Atlagon felüli aktivitás: 30 aktív civil szervezet van, sok aktív kisközösség, segíteni kell a munkájukat, jogszabályi változások bonyolulttá tettek sokmindent. Önk. évente kb. 8 milliót ad a civileknek pályázatos formában: civil alap, hagyománya is van. A támogatás mértéke nem tudott nőni, de más szempontból több a lehetőség. Művelődési központnak is fontos szerepe van a civil szféra támogatásában.

Céljaik felmérése, együttműködési lehetőségek feltárása lehet cél.

Kultúra tekintetében nagyon komoly hagyományok vannak: Beethoven magyarországi központja lehet, óvodapedagógi minta, ezek fontos kitörési pontok!!

Művészetoktatás!! Néptáncoktatás 45 éve. Ált iskolában a tantervben is benne van.

 

MTA Mezőgazdasági Intézet

„Állam az államban.” Komoly szellemi potenciál, foglalkoztatás (jelentős részben Budapestről), 70 hektáros országosan védett őspart, 600 ha gazdasági terület – hogyan lehet egy MTA intézet céljait összehangolni a turizmussal, a helyi érdekekkel? Lehet-e élni ezzel a lehetőséggel? A kutatóintézetet be kell vonni ebbe a kérdésbe.

 

AMENNYIBEN OLYAN ÖTLETE, JAVASLATA, INFORMÁCIÓJA VAN A FENT ÉRINTETT TÉMÁKBAN, AMELYET SZÍVESEN MEGOSZTANA, KÉRJÜK, TEGYE MEG HOZZÁSZÓLÁS FORMÁJÁBAN, ILLETVE KÖVESSE FIGYELEMMEL A TERVEZÉS MENETÉT!