Jelenlegi hely

Munkacsoport találkozó (2015. március 17.)

Beküldte Sain Mátyás - 2015.03.19 - 11:48

A Polgármesteri Hivatalban megtartott műhelymunka aránylag alacsony létszámmal, de lelkes résztvevőkkel zajlott le, és a közel másfél órás élénk beszélgetés, ötletelés során számos olyan gondolat és stratégiai irány kirajzolódott, ami alapja lehet az integrált településfejlesztési stratégia célrendszerének, jövőképének.

IDEGENFORGALOM

A település kitörési lehetőségeiről beszélve az első gondolatok a turizmus felé vitték a beszélgetést.

A Balaton közelsége vita nélkül a település legnagyobb lehetősége. Jelenleg ez a következő főbb tényezőket és lehetőségeket jelenti:

 1. Átmenő forgalom a Balaton irányába/-ból. Cél lehet az átmenő forgalom megállítása. Jelenleg leginkább a 3 szupermarket miatt állnak meg.
 2. A 3 szupermarket önmagában is akkora „vonzerő”, hogy sokan a környező településekről, így a Balaton mellől is ide járnak bevásárolni.
 3. Enying egy balatoni háttértelepülés, tehát háttérszolgáltatásokat nyújthat: pl. olcsóbb szállást, egyéb programokat.

A megjelentek nagyjából egyetértettek abban, hogy az idegenforgalom növelése érdekében a következő fő területen kell beavatkozni, fejleszteni:

 • Szükség van arra, hogy a település bekapcsolódjon a térségi kerékpárút-hálózatokba, amiben értelemszerűen a térségi együttműködésnek is nagy szerepe van. Erre több lehetőség is látszik:
  • Alsótekeres irányában, a József-kúti árok természeti területén kiépíthető kerékpárút, ami nagyon szép környezetben közvetlen kapcsolatot jelent a Balatonpart felé. Ez az enyingi lakosságnak is fontos.
  • Csatlakozás a balatoni kerékpárút-hálózathoz Balatonszabadin keresztül.
  • Csatlakozás a Sió-mentén kiépülőben lévő hálózathoz, amely a tervek szerint Lajoskomáromon keresztül éri el Déget (kérdés, hogy ez behozható-e a településre, vagy csak rácsatlakozni lehet)
  • Emellett külön kihangsúlyozták a résztvevők, hogy a városon belül a településrészek közötti kerékpárutakra (így Kabókapuszta-Leshegy és központi belterület között) a lakosságnak nagy szüksége volna.
 • A településen meg kell erősíteni vagy létre kell hozni turisztikai vonzerőket és programokat. Ilyenek lehetnek (nincs fontossági sorrend):
  • Lovarda, lovassport (ez van- Kabókapuszta)
  • Kézműves bemutatók, mint pl. a Cserepes Csűr
  • Családi táborozó, vagy piknikező helyek (kemping jellegű?) kialakíthatók lennének, hiszen a településen sok a természetközeli zöldfelület
  • Állattenyésztés bemutatása, állatsimogató, mint családi program összekapcsolva kézműves bemutatókkal
  • Klasszicista templom, mint kiemelt műemlék
  • Szőlőhegy-borkultúra, borászat, kóstoltatás
  • Külterületi tavak (két nagyobb állami tó használatára most lehet pályázni) idegenforgalmi hasznosítása – Horgászat és/vagy vízisport (ez a horgászat alternatívája, ezért ehhez döntés kell). A Fehérhegy melletti tó közelében üdülőterület is kialakítható lenne.
  • Helytörténeti bemutató, vagy múzeum (az anyag jó része már megvan) – „Tornyos iskola”, mint helyszín
  • Kulturális programok, koncertek (jelenleg a kastélyparkban van egy szabadtéri színpad, de új helyet lehetne találni neki, ahol a lakosságot kevésbé zavarná egy nagyobb koncert
  • Jó minőségű szolgáltatásokat, főként kereskedelmi egységeket kínálni. A 3 szupermarketen kívül jelenleg is jó hírű a húsbolt és a pékség (?). Egyfajta kereskedelmi központtá válhat a város.
  • Olcsó, így árban a balatoniakkal versenyképes „falusi szálláshelyek”
  •  „Töltsünk el egy napot Enyingen” program kidolgozása
 • Fontos a turisztikai marketing kérdése. Ahogy valaki megfogalmazta: „Enying nincs rajta a Balaton turisztikai térképén, információs anyagain”, noha csak 5 km-re van a tótól.
  • A volt Tourinform iroda helyén tájékoztató központ létrehozása az eredetihez hasonló céllal
  • Balatoni marketing anyagokba bekerülni, vagy önálló marketinget folytatni.

VÁROSKÉP, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A település idegenforgalmi vonzerejének kérdése átvezet a város általános rendezési, településképi fejlesztési kérdésihez.

Az idegenforgalomhoz is kapcsolódó téma a főutca (Kossuth L. utca) rendbetételének szükségessége, amelyet a csatornaépítési munkák aktuálissá is tesznek. Fontos volna egyrészt rendezett településképet mutatni, egységes fasorral stb., másrészt parkolási lehetőséget kialakítani, hiszen másképp nem várható, hogy az áthaladók megálljanak.

A település zöldfelületeinek rendezése, minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőségek kiépítése a lakosság életminőségének javítása mellett a település idegenforgalmi vonzerejét is növelné.

A zöldfelületi rendezés témájához is kapcsolódik, hogy a a külterület egyes részein sok a szemét, illegális hulladéklerakás, gondozatlan terület.

A város egyik meghatározó jellemzője, hogy több önálló településrészből áll, amelyek az utóbbi időben inkább szétszakadtak egymástól, mintsem egységbe kovácsolódtak volna. A település mérete növekszik (szétterül), miközben sok belső terület kihasználatlan, feltáratlan, telekosztásra alkalmas lenne.

A közeli jövő nagy kérdése, hogy ha az új rendelőintézet elkészül, mi legyen a kiürülő műemlék kastéllyal (önkormányzati tulajdon, a kastélyparkkal együtt). Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy közfunkciók kerüljenek bele, tehát ne adják el, hiszen azzal a város lakossága gyakorlatilag elveszítené. A lehetséges funkciókra vannak javaslatok (pl. járási közigazgatási központi funkciók elhelyezése, emellett gazdasági funkciók – pl. étterem stb.), de ez még további ötletelést, egyeztetést igényel.

A város egyik nehézsége, hogy bizonyos járási közigazgatási funkciók hiányoznak, leginkább a bíróság-rendőrkapitányság. Jó lenne egy tanuszoda a városnak.

Szükség lenne egy komoly, EU-színtű játszótérre, továbbá városi sportcsarnokra is. A kastély mögött tanuszoda tervezett.

A kastélykert (Cifra-kert) színvonalas kialakítása is fontos volna.

Új ravatalozó építése szükséges.

TÁRSADALOM

A város egyik ismert problémája, hogy az enyingi (és időnként nem is enyingi) romákhoz köthető bűncselekményeket a sajtó felkapta és felerősítette, ami a település megítélésének nagyon sokat ártott. A résztvevők véleménye szerint a valóság sokkal kevésbé rossz, mint amit a sajtó terjeszt. A település roma lakosságából mintegy 20 fővel vannak komoly problémák, ez azonban rendészeti eszközökkel kezelhető lenne, amennyiben az ehhez szükséges kapacitást megkapná a város. A rendőrkapitányság létesítésére vonatkozó kérelmet elutasították.

A társadalmi felzárkóztatás egyik jó eszköze az iskolán kívüli foglalkozás, lehetőleg az egész család bevonásával. Ilyen lehetőség egy tanoda működtetése. A város 3 éve pályázott tanodára, de nem nyert. Várják az új kiírást, amire ismét pályáznának.

A helyi társadalmi problémák leképeződnek az iskolákban. Mint sok helyen az országban, itt is megfigyelhető az a tendencia, hogy az egyházi (itt: református) iskola „elszívja az elitet”, míg az önkormányzati iskolában egyre magasabb a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. Sokan Balatonvilágosra viszik iskolába a gyerekeket, ami már az óvodákat is érinti, mert az iskolás gyerekek testvéreit akkor már óvodába is ott íratják be.

A megoldáshoz hozzájárulna, ha az önkormányzati iskola színvonala nőne. Ehhez az önkormányzatnak sok pénzt vissza kell forgatnia az intézmény fejlesztésébe. Voltak tervek az iskola és a gimnázium továbbfejlesztésére (pl. szakképzés indítása), de 2011-ben megyei szinten elterjedt a hír, hogy megszűntetik a gimnáziumot, és ennek hatására a pedagógusok jelentős része elhagyta az intézményt. Ma a gimnáziumnak 50 tanulója van csak, és elég reménytelen a helyzet.

Fontos volna a frissen megalakult roma nemzetiségi önkormányzatot bevonni a tervezésbe.

IDENTITÁS ÉS KULTÚRA

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az identitás kérdése nagyon fontos a város jövője szempontjából. Mindenképpen meg kell vizsgálni ezt a kérdést a gyerekek, a fiatalok szemszögéből: mit jelent nekik enyinginek lenni, mi tartja majd itt őket?

A helyi identitás erősítését szolgálná egy új helytörténeti kiadvány , ami az iskolai oktatáshoz is kapcsolható, a tantervbe beépíthető lenne.  Az identitás-építés eszköze lehet a helyi legendák felelevenítése, ezekre épülő tevékenységek kitalálása, valamint az Enyinghez kötődő híres személyiségek megismertetése.

Fontos volna a roma kultúrá(k) integrálása a város kulturális életébe.

A városban több aktív civil szervezet működik, a találkozón a Városvédő-,  Szépítő és Hagyományőrző Egyesület képviselői is részt vettek. A civil szervezetek egymás közötti kapcsolata nem kielégítő, ezt erősíteni szükséges.

Fontos a közösség(ek) fejlesztése, olyan közösségi és kulturális események szervezése, amely erősíti az emberek közösséghez tartozását. Ilyenek voltak például a „Kabókai Majális”, vagy a nyári „Muzsikáló kastélykert” sorozat rendezvények.

A közösségi élet beindítására tervezett tevékenység lesz a közeljövőben egy szemétszedési, majd egy virágültetési akció.

GAZDASÁG

A település egyik erőforrása a kiváló mezőgazdasági adottság, ami ugyanakkor – ahogyan az ország más térségeiben is – csak egy szűkebb réteg számára jelent lehetőséget. A városhoz tartozó földek többségét 3 nagyobb gazdaság műveli, emellett van még kb. 100 mezőgazdasági termelő (vállalkozók és őstermelők együttesen).  Az egyik szomszédos, jóval kisebb népességű községben háromszor ennyi a számuk…). Fontos a mezőgazdaságban a szemléletformálás.

Viszonylag jelentős foglalkoztató az alsótekeresi faiskola.

A város mezőgazdasági központ lehetne, amennyiben volna feldolgozó kapacitás.

Állattartással kapcsolatban konfliktusok voltak, lakóterületen nem szeretik a szagok miatt, a város külső területein pedig nem igazán van alkalmas hely. Ennek ellenére fejlesztendő terület.

Az iparfejlesztést eddig hátráltatta a csatornahálózat kiépítetlensége. 2004-ben kijelöltek iparterületet, azonban kialakítására nem történtek még lépések (kisajátítások stb.). A nagyobb léptékű ipart Székesfehérvár elvonzza, kisebb vállalkozások számára kellene telephelyeket kialakítani. A mezőgazdasági termékek feldolgozása volna a legszerencsésebb irány.

 

A helyszíni jegyzet fotóját csatoltuk az összefoglalóhoz.

AMENNYIBEN KIEGÉSZÍTENI A FENT LEÍRTAKAT, ÖTLETE VAGY JAVASLATA VAN A TELEPÜLÉS STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ, KÉRJÜK HOZZÁSZÓLÁSBAN OSSZA MEG EZEKET!

CsatolmányMéret
20150317enying_helyszinijegyzet_k.jpg322.1 KB