Jelenlegi hely

Stragéiai műhelymunka (2015. március 31.)

Beküldte Sain Mátyás - 2015.04.01 - 16:24

A Polgármesteri Hivatalban, a – most már mondhatjuk – szokásos helyszínen tartottuk a stratégiai műhelymunkát. A helyzetfeltáró munkarész lényegében lezárult, a találkozó célja a stratégia-alkotás felé való továbblépés volt. Ennek keretében összeírtuk a város már korábban is nagyrészt megfogalmazott belső erősségeit és gyengeségeit, és ezeket párosítottuk külső, általunk nem befolyásolható pozitív és negatív hatásokkal (lehetőségekkel és veszélyekkel). Ily módon láthatóvá vált, hogy a külső lehetőségekhez milyen belső erősségeket társíthatunk, a veszélyek a település mely gyengeségeinél jelenthetnek kritikus problémákat és így tovább. Végül tovább folytattuk az ötletgyűjtést a város jövőképével kapcsolatban.

A következőkben felsorolásszerűen közöljük az összegyűlt megállapításokat.

BELSŐ ERŐSSÉGEK

 • A Velencei tó, mint rekreációs lehetőség, fürdőhely, horgászhely
 • A Velencei tó, mint természeti terület
 • Összességében: Velencei a tó, mint turisztikai desztináció
 • Sportolási lehetőségek, és az ezekhez kapcsolódó meglévő, részben megújult infrastruktúra
 • Térségi és belső kerékpárút-hálózat
 • Működő TDM szervezet
 • Gyógyfürdő, mint egész éves kínálat
 • Egyre híresebb pálinkafőzde
 • Természeti adottságok, természetközeli területek gazdag kínálata
 • Zöld lakókörnyezet
 • Kis településméret, családias lépték
 • Hagyományos üdülőhelyi hangulat, „retró feeling”
 • Sokszínű település, karakteres városrészekkel
 • Kulturális értékek: Gárdonyi Géza emlékház, Dinnyés hagyományőrző központ stb.
 • Sok beköltöző fiatal/diplomás
 • Erős civil aktivitás
 • Jó intézményi ellátottság, iskolák
 • Összehangolt, együttműködő kulturális intézmények
 • Járásközpont-szerep
 • Bevásárlóközpontok léte
 • Jó földrajzi fekvés: vasút, autópálya
 • Eltérő tájak találkozása
 • Geotermikus energia potenciál
 • Vannak fejlesztési területek (pl. félsziget)
 • Van ipari park
 • Egységes, összetartó városvezetés
 • Jó testvérvárosi kapcsolatok
 • Kiváló földek
 • Fejlődő gyümölcsészet, koordinált értékesítés
 • Működő vadásztársaságok
 • Alacsony munkanélküliség

BELSŐ GYENGESÉGEK

 • Beköltözők más mentalitást, nem reális elvárásokat hoznak
 • Fizetőképes kereslet alacsony/szezonális (ezért gyenge a szolgáltató szektor)
 • Nyaralóingatlanok nagy területe, nagy, elhanyagolt úthálózat hatalmas anyagi teher az önkormányzaton (amit még súlyosbítanak a nyaralótulajdonosok magas elvárásai)
 • Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer problémás, részben az árkok önkényes betemetése miatt
 • Szétszabdalt településszerkezet – nincsenek kialakult, erős településrészi központok, a városkép nem egységes, különböző funkciójú városterületek váltakoznak
 • Rossz állapotú zöldfelületek (sok zöldfelület, fenntartásra nincs elég forrás), illegális szemétlerakás
 • Megtöbbszörözött intézmények (minden városrészben)
 • Vasúti, főúti közlekedési átvezetések problémásak
 • Partfal leromlott állapota
 • Part menti állami/közösségi tulajdonú nagy épületek, volt üdülők rossz állapotúak, elhagyatottak, nincs meg a piaci oldal sem ezek újjáélesztésére, városképileg kedvezőtlenek
 • Elöregedő korfa (beköltöző nyugdíjasok miatt)
 • Magasan képzett fiatalok helyben nem találnak munkát / ingázás
 • Nincs erős ipar
 • A meglévő településszerkezet nem alkalmas ipari telephelyek létrehozására – ehhez a tervezett, OTrT-ben is szereplő elkerülő út teremtene alkalmas környezetet
 • Minőségi terméket előállítani képes vállalkozók (vagy proto-vállalkozók) kicsik, volumenük túl kicsi a piaci igényekhez képest (szállodák pl. nagyobb beszállítókkal tudnak csak dolgozni)
 • Szegényes a turisztikai szolgáltatások kínálata (kevés a kínálathoz hozzájáruló kisvállalkozás)

KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK

 • Aktív (pl. a kerékpáros) turizmus iránti igény nő
 • Budapest-Balaton kerékpárút érinteni fogja a térséget, ezen keresztül megnövekszik a kerékpáros turisták száma
 • Cafeteria rendszer fennmaradása, esetleg bővülése
 • Magas minőségű, egyedi helyi- és ökotermékek iránti kereslet növekszik
 • További elérhető EU-s források a 2014-20-as időszakban

KÜLSŐ VESZÉLYEK

 • Cafeteria, OEP-támogatás esetleges beszűkülése, csökkenése
 • Környező országok cafeteria-rendszerének változása (a szomszédos országokban a cafeteria-lehetőségek bővülése az ottani hazai turizmusnak kedvez, míg nálunk csökkenő turistaszámot jelent)
 • Időjárási szélsőségek gyakoribbá válása, nyári tartós rossz idő
 • Vállalkozóvá válás terhei nem csökkennek, esetleg nőnek
 • Az oktatás terén a szomszédos települések iskolái fejlődnek, konkurenciává válnak, elvonzzák a gyerekeket

 

A felsoroltak alapján a találkozón résztvevők a következő kitörési lehetőségeket, stratégiákat fogalmazták meg:

Idegenforgalom

 • Gyógyfürdőhöz tartozó szálláshely-bővítés (igény van közvetlenül kapcsolódó szállásra)
 • Magán turisztikai kínálat fejlesztése, felkarolása (igény van kisebb, családias szálláshelyekre)
 • Városrészek, üdülőterületek fejlesztése úgy, hogy egyfajta békebeli, hangulatos, de mégis minőségi környezet jöjjön létre
 • Dinnyési ökoturisztikai szolgáltatások marketingjének fejlesztése – kiadványok, netes felületek, applikációk stb.
 • Tematikus utak fejlesztése, erősítése
 • Dinnyésen a kerékpárutat elvezetni a központig

Idegenforgalomhoz kapcsolódó vállalkozásfejlesztés

 • Idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatások terén vállalkozásfejlesztés (fő területek pl.: kerékpáros turizmus, vízisport)
 • „Szolgáltató városrészek” kialakítása – elsősorban a fejlesztendő településrész-központokhoz kapcsolódóan az idegenforgalmi szolgáltatások környezetének, infrastruktúrájának fejlesztése. (Ilyen lehet az agárdi központ, ill. az agárdi szabad partszakasz, esetleg a Gárdonyi Géza utca.)
 • Minőségi helyi termékek előállításának/értékesítésének segítése (vállalkozóvá válás segítése, támogatások igénybevételében segítség)
 • Szövetkezéssel kapcsolatos mentalitás/szemlélet formálása

Oktatás

 • Oktatási intézmények kitörési lehetőségeinek felmérése – összefogás, együttműködés civilekkel, felsőoktatással, fizikai kapacitások egyéb kihasználása (felnőttképzés pl.); „Több, mint iskola”, „Iskola mint közösségi tér”.
 • Felnőttképzés fejlesztése – oktatási központ kialakítása

Ipar

 • Ipartelepítéshez infrastruktúra-fejlesztés, telephely (kívánatos ipar például: mezőgazdasági termékek feldolgozása, konzervipar)

Közlekedés

 • Közlekedési információs rendszer kialakítása – mi merre van, hol lehet parkolni; parkolási térkép
 • A közösségi közlekedés információs hátterének javítása (menetrendek, útvonalak átláthatóság, internetes felület); később önálló közlekedésfejlesztési terv

 

Végül további javaslatokat gyűjtöttünk a stratégia jövőképéhez. A kulcsszavak lényegében megegyeznek a közösségi találkozón (lakossági fórumon) elhangzottakkal.

CSENDES | NYUGODT | MINŐSÉGI | CSALÁD(BARÁT) | TERMÉSZET-ZÖLD | MEZŐGAZDASÁGI FELDOLGOZÁS-IPAR

 

TOVÁBBRA IS KÉRJÜK, HOGY AKINEK EGYÉB JAVASLATA, ÖTLETE VAN A STRATÉGIA EGYES TÉMÁIHOZ, KÉRDÉSEIHEZ, HOZZÁSZÓLÁSKÉNT OSSZA MEG VELÜNK!