Jelenlegi hely

Közösségi beszélgetés (2015. április 9.)

Beküldte Sain Mátyás - 2015.04.10 - 13:05

A művelődési házban zajlott le az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezési folyamatának soron következő állomása, amely a teljes lakosság számára nyitott volt. A korábbiakhoz hasonlóan a település erősségeinek, kitörési pontjainak, valamint a ki nem használt lehetőségek számbavételével kezdtük a beszélgetést, hogy aztán meghatározzuk a legfontosabb célokat, tennivalókat.

Az erősségek és a gyengeségek összevetése során hasonló kép körvonalazódott, mint a korábbi műhelymunkákon, azonban rögtön az ezekhez kapcsolódó tennivalók, lehetőségek is szóba kerültek.

A beszélgetés során az alábbi célok körvonalazódtak (az erősségeket és gyengeségeket ezekhez rendelve soroljuk fel):

(1) HUMÁN ÉRTELMISÉG MEGTARTÁSA, BEVONZÁSA

Erősségek:

 • Oktatási infrastruktúra (iskolák, gimnázium) rendelkezésre áll
 • Járásközponti funkciókhoz kapcsolódó feladatok, munkakörök
 • Megépülő új szakorvosi rendelőintézet

Gyengeségek:

 • Gimnáziumból sok tanár elment az elmúlt 5 évben

(2) KÖZÖSSÉG, IDENTITÁS FEJLESZTÉSE

Erősségek:

 • Sok működő civil szervezet
 • Tornyos iskola épülete felhasználható
 • Cifra-kert adottságai
 • Történelmi múlt

Gyengeségek:

 • Nincs összefogás
 • Több településrészi közösség, eltérő gyökerek

(3) FIATALOK MEGTARTÁSA

Erősségek:

 • Működő gimnázium, rendészeti képzés
 • Sok működő civil szervezet

Gyengeségek:

 • Továbbtanuló fiatalok általában nem jönnek haza
 • Sokan külföldre mennek
 • Nincs elég sportolásra alkalmas terület

(4) TELEPÜLÉS JÓ HÍRNEVÉNEK, IMÁZSÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA

Erősségek:

 • Oktatási infrastruktúra (iskolák, gimnázium) rendelkezésre áll
 • Kulturális programok hagyománya (szabadtéri színpad stb.)
 • Enyinghez kötődő neves történelmi-közéleti személyiségek

Gyengeségek:

 • Kialakult rossz imázs

(5) FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE

Erősségek:

 • Jó földrajzi helyzet, közlekedési csomópont
 • Jelentős átmenő forgalom
 • Balaton közelsége
 • Kiváló termőhelyi adottságok
 • Van önkormányzati földterület
 • Volt Videoton üzemcsarnokai megvannak, jó állapotban
 • Megvalósult a település csatornázottsága
 • Tradícionális kereskedelmi szerep
 • Alsótekeresi Faiskola, hagyománnyal
 • Budapest-Nagykanizsa vasútvonalhoz a bekötés még létezik
 • Tervezett M8 autópálya nyomvonal
 • Meglévő együttműködési szándék a járás települései között

Gyengeségek:

 • Nincs előkészített ipari-gazdasági terület
 • Kevés a vállalkozó, kicsi a vállalkozói aktivitás
 • Kevés a (tőkeerős) nagyvállalkozó
 • Magas munkanélküliség
 • Kedvezőtlen birtokszerkezet (a földek kevés kézben összpontosulnak)
 • Monokultúrás, kis élőmunka-igényű mezőgazdasági művelés dominál
 • Nincs mezőgazdasági feldolgozóipar
 • 2000 óta nincs saját főzőkonyhája a településnek
 • Veszély: M8, ha egyszer megépül, elviheti az átmenő forgalom egy részét

(6) ÉLHETŐ, VONZÓ TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSA

Erősségek:

 • Környezetkárosító ipar nincs
 • Működik egy hulladékudvar szelektív szigetek
 • Megüresedő kastély és egyéb műemléki értékek
 • Jó zöldfelületi, rekreációs adottságok, vízfelületek
 • Szőlő- és borkultúra

Gyengeségek:

 • Jelentős átmenő forgalom, kamionforgalom (zaj, légszennyezés)
 • Parkolás megoldatlansága a főút mellett, nincs kiépített kerékpárút
 • Kedvezőtlen településszerkezet, túl nagy, nem használt belterületi kertek
 • Rossz minőségű belső úthálózat
 • Széttagoltság, elkülönülő településrészek
 • Nincs rendőrkapitányság, nem hatékony a rendőrségi munka
 • Pályázati rendszerben kell fejleszteni, nehéz döntést hozni, rövid határidők

 

A legnehezebb kérdés természetesen az, hogy a kitűzött célokat miként, milyen tevékenységekkel, intézkedésekkel, projektekkel érhetjük el. Az alábbiakban felsoroljuk a beszélgetés során megfogalmazott tennivalókat, lehetőségeket. Egy-egy ilyen intézkedés általában több célhoz is hozzájárul, ezért ezeket nem a fő célok alá rendezve mutatjuk be, inkább jelezzük, hogy mely célok teljesüléséhez járulnak hozzá.

 

Célok: (1) Humán értelmiség megtartása, bevonzása; (2) Közösség, identitás fejlesztése; (3) Fiatalok megtartása; (4) Település jó hírnevének, imázsának helyreállítása; (5) Foglalkoztatás bővítése; (6) Élhető, vonzó település kialakítása; Célokhoz való kapcsolódás

1

2

3

4

5

6

Kerékpárút-fejlesztés: csatlakozás a térségi kerékpárutakhoz, településen belüli kerékpárutak kialakítása

 

 

 

 

X

X

Főutcán (Kossuth u.) megállási lehetőség (parkolóhelyek) létesítése (ezt a kerékpárút kialakításával együtt lehet létrehozni)

 

 

 

 

X

X

Saját főzőkonyha létrehozása, ahol a közmunkában megtermelt alapanyagok is felhasználhatók

 

 

 

 

X

 

START közmunkaprogramban mezőgazdasági ismeretek átadása, háztáji gazdálkodási kultúra megerősítése

 

X

 

 

X

 

Önkormányzati tulajdonú savanyítóüzem, ehhez kapcsolódóan szociális szövetkezet létrehozása

 

 

 

 

X

 

Önkormányzati földeken speciális (fűszer-, gyógy-) növénytermesztés

 

 

 

 

X

 

Hulladékgazdálkodási fejlesztések: bontási hulladékoknak elhelyezési lehetőséget biztosítani, zöldhulladékok települési szintű komposztálása

 

 

 

 

 

X

Teljes ivóvízhálózat korszerűsítése

 

 

 

 

 

X

Útfelújítások, ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetés megoldása

 

 

 

 

X

X

Kommunikációs stratégia kialakítása a település imázsának javítása érdekében

 

 

 

X

 

 

Szálláshelyek kialakítása – akár önkormányzati, vagy magán fejlesztés ösztönzése

 

 

 

 

X

 

A balatoni turizmushoz kiegészítő szolgáltatások létrehozásának ösztönzése

 

 

 

 

X

 

Kistérségi idegenforgalmi koncepció kidolgozása, az összefogás erősítése

 

 

 

 

X

 

Szolgáltatási regiszter kialakítása, kiadvány, internetes tájékoztatási felület létrehozása (folyamatban van)

 

 

 

 

X

X

Őstermelőknek árusítási lehetőség/helyszín a Fő utcán (parkolási lehetőséggel)

 

 

 

 

X

 

Helytörténeti bemutató létrehozása (javasolt helyszín: Tornyos iskola)

 

X

X

X

 

 

Cifra-kert felújítása, közösségi helyszínként való jobb hasznosítása

 

X

X

X

 

X

Gimnáziumban szakoktatás bevezetése (szakközépiskola, szemléletváltás, szakmák tanulása)

X

 

X

 

X

 

Tanuszoda, sportcsarnok létrehozása, sportolási lehetőségek bővítése

X

X

X

 

 

 

Szabadtéri színpad korszerűsítése, vagy új helyszínen kialakítása, koncertek, kulturális események szervezése

X

X

X

X

X

X

Civil szervezetek közötti összefogás, együttműködés erősítése, fiatalok bevonzására civil programok szervezése

 

X

X

 

 

 

Vonzó közösségi terek, szabadon igénybe vehető sportolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése

 

X

X

 

 

X

 

Végül a település jövőképéhez – a vágyott jövőbeli állapot megfogalmazásához – gyűjtöttünk kulcsszavakat, olyan kifejezéseket, amelyek valamilyen módon kifejezik a város kívánatos jövőjét:

élhető város | uszoda | sok munkahely | rendezettség | lendület | összefogás | barátságos | hely, amire büszkék lehetünk | tenni akaró | erős térségi szerep | tervszerű fejlesztés | a járás irányító települése | fiatalokat megtartó | nyugalmas | rendezvények, koncertek, sportesemények | balatoniság | identitás: múlt és jövő  | jó imázs

A felsorolt kulcsszavak alapján a beszélgetés résztvevői egy összefogáson alapuló, kulturálisan megerősödő, erős térségi szerepkörrel bíró, de a Balatonhoz is tartozó települést vizionálnak.

 

KÉRJÜK, AMENNYIBEN KIEGÉSZÍTENÉ A FELSOROLTAKAT, VAGY ÖTLETE, VÉLEMÉNYE VAN A LEÍRTAKKAL, A STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATBAN, HOZZÁSZÓLÁSBAN OSSZA MEG VELÜNK!

 

CsatolmányMéret
p1300863.jpg1002.14 KB
p1300864.jpg885.55 KB