Jelenlegi hely

SWOT és célmeghatározó műhelymunka (2015. április 16.)

Beküldte Sain Mátyás - 2015.05.19 - 16:16

A BBK épületében 9 és 12 óra között zajlott az ITS tervezésének soron következő műhelymunkája. A beszélgetés célja volt a település erősségeinek, kitörési lehetőségeinek, valamint gyengeségeinek, kihasználatlan potenciáljainak átbeszélése, a főbb stratégiai célok meghatározása, valamint egy jövőkép alapjainak lerakása. Ennek során a résztvevők véleményezték a szakértői, szakági megállapításokat is. Mivel a beszélgetésen részt vettek a járás több településének (Vál, Ráckeresztúr, Kajászó) polgármesterei is, ezért a stratégia térségi szempontjai is előtérbe kerültek.

Erősségek

Kistérség megmaradt bizonyos feladatokkal (belső ellenőrzés, óvodatársulás, szociális ellátás, orvosi ügyelet stb.)

Járásközpont, kormányablak

P+R (vasútállomásnál kellő számú parkoló rendelkezésre áll)

M7, 7-es főút – lehetőség is, probléma is

Gazdag kulturális és művészeti élet

BKK önmagában 150 fölötti számú rendezvényt bonyolít, civilek is nagyon aktívak ezekben

Sikeres rendezvény: Magyar Népdal Napja

Művészeti oktatás magas szintű

Sok aktív civil szervezet (környező településeken is)

Jó LEADER együttműködés (Martonvásári és Bicskei járás)

MTA Mezőgazdasági Kutató – komoly tudományos/oktatási központ, a jövőben még további két kutatóintézettel kiegészülhet (Talajtani Int., Növényvédelmi Int.); + 3 kft. foglalkozik az intézet által előállított vetőmag értékesítésével

MTA idegenforgalmat is generáló rendezvényeket is tart: búza-kukorica bemutató, kutatók éjszakája

Ingatlanárak a Budapesti agglomerációhoz képest kedvezőek, jó közlekedéssel

Börtön újranyílt, kb. 70 fős foglalkoztatással

Majdnem Budapesti agglomeráció, mégis Fejér megye (támogatások igénybevétele)

Gyengeségek

A járás egyes részeiről a közlekedés nem jó (pl. Válról Bicskére jobb volt, még Ráckeresztúrról is nehéz bejutni, mert a busz csak a falu közepéig megy el)

Nincs rendőrkapitányság

MTA-terület (kastély) nem fejleszthető TOP-ból

Művészeti oktatást a környező települések egyre kevésbé tudják igénybe venni (kevesebb pedagógus, kevesebb lehetőség, rossz közlekedés)

Helyi rendezvények színvonala pénzkérdés, egyre kevesebb jut

A Ráckeresztúron lévő térségi szennyvíztisztítót teljesen át kell építeni, mert rossza a technológiája és elégtelen a kapacitása

Településképi illeszkedés folyamatos probléma az új építéseknél

Önkormányzatnak alig van saját területe (az állami területeket az MTA kapta, ezek egy része haszonbérbe van adva)

Kereskedelmi-szolgáltató övezetbe kijelölt területek is magántulajdonban vannak (kivéve 2 hektárt)

Illegális szemétlerakás, különösen a 7-es út mentén (Érd felől, a megyehatár után)

Szelektív szigetek nem megfelelő használata

Kevés közösségi tér a fiataloknak

 

A felsorolt erősségek és gyengeségek kapcsán a következő tennivalók, javaslatok fogalmazódtak meg:

 • Térségi kulturális eseményeket össze kellene hangolni, marketing szempontból is, együttműködés szempontjából is előnyös lenne. Fontos a jó kommunikáció a járáson belül is, korábban nem is nagyon tudtak egymás eseményeiről.
 • A kulturális rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációt erősíteni kell; jelenleg is a BBK sok erőforrást beletesz, de lehetne még többet.
 • Javítani kell a járás településeinek közlekedését Martonvásár irányába.
 • A Ráckeresztúrra jó lenne egy közvetlen kerékpárút (a térségi tervezett nyomvonal lényegében meglévő utakat használna hatalmas kerülőkkel)
 • Agrárturisztika erősítése a város és a kutatóintézet együttműködésében, nem feltétlenül MTA-területen; Kutatóintézet bemutatása, élményszerű „mezőgazdasági program”, tudományos élménypark
 • Marton Expo - térségi vállalkozások számára bemutatkozó lehetőség
 • Beethoven múzeum interaktívvá tétele
 • Szelektív szigetek megszűntetés, helyette hulladékudvar kialakítása
 • Konkrét zöldfelületi fejlesztési tervek: sportpályához vezető sétány mellett egyfajta „ifipark” kialakítása, szabadtéri sporteszközökkel, templomkert bevonása, Szent-László-patak partján kavicsos sétány, zöldfolyosó

A stratégiai főbb céljai a következők

 • Gazdaság és turizmus fejlesztése, befektetők vonzása
 • Közlekedési, közmű, intézményi infrastruktúra fejlesztése
 • Táji, környezeti értékek megóvása, szemléletformálás
 • Együttműködő helyi társadalom
 • Városarculat, városkép formálása

A város jövőképéhez kulcsszavakat, víziókat gyűjtöttünk:

 • fiatalok és gyerekek a középpontban, ifjúság igényeinek figyelembe vétele
 • agrárinnováció
 • élhető település (infrastruktúra fejlesztése, mint cél)
 • kultúra/tudomány/oktatás/művészet – kulturális pólus
 • térségi összetartó szerep (egy nagyjából egyenrangú településekből álló, ideális méretű járás, amely Martonvásár központ köré szerveződik)
 • térség megtartó ereje

 

AMENNYIBEN OLYAN ÖTLETE, JAVASLATA, INFORMÁCIÓJA VAN A FENT ÉRINTETT TÉMÁKBAN, AMELYET SZÍVESEN MEGOSZTANA, KÉRJÜK, TEGYE MEG HOZZÁSZÓLÁS FORMÁJÁBAN!